Ρολά καταστημάτων

Ρολά καταστημάτων

ρολα καταστηματωνΡολά καταστημάτων

Ρολό ασφαλείας sofosdoors

Το πιο εξελιγμένο ρολό ασφαλείας για το κατάστημα του σήμερα.

Προστατέψτε το επαγγελματικό σας ακίνητο χωρίς να θυσιάσετε την βιτρίνα σας.

Το μοναδικό ρολό καταστημάτων που προσφέρει απόλυτη διαφάνεια και προστασία.

Διάτρητα ρολά

Ρολά καταστημάτων διάτρητα για αυξημένη ασφάλεια χωρίς θυσίες στην προβολή της βιτρίνας.

Για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους όπου η προστασία τους υπαγορεύεται να συνδυάζεται με την προβολή των εμπορευμάτων τους. Κατασκευασμένα από προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας.

Ρολό διχτυωτό
Ρολά καταστημάτων δικτυωτά σε 3 μεγέθη μικρό, μεγάλο και μεσαίο μάτι ανάλογα με τον βαθμό προστασίας που απαιτεί η εφαρμογή.

Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο σιδήρο 8 mm κυκλικής διατομής, που διαμορφωνεται σε πρέσα δημιουργώντας ανοίγματα σε μέγεθος που ποικίλει σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες : μεγάλο, μεσαίο και μικρό μάτι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΡΟΛΟΥ

Η παρακάτω λίστα καλύπτει όλες τις παραμέτρους που πρέπει να συνοδεύουν μία παραγγελία:

Οι κατασκευαστικές διαστάσεις του ρολού (πλάτος x ύψος) με ακρίβεια εκατοστού

Ο τύπος του ρολού ασφαλείας

Ο τύπος τυλίγματος : κανονικό (από την μέσα πλευρά του κτηρίου) ή ανάποδο (από την έξω πλευρά του κτηρίου)
Το χρώμα του ρολού
Tο είδος και το βάθος των οδηγών καθώς και το χρώμα του λάστιχου
Την ύπαρξη και το είδος των κλειδαριών (2 ακριανές ή 1 κεντρική)
Την ύπαρξη μοτέρ καθώς και μία εκτίμηση της ημερήσιας συχνότητας χρήσης
Την ύπαρξη, την ποσότητα, και το είδος από διάφορα παρελκόμενα (μπουτονιέρες, τηλεχειρισμός, τηλεχειριστήρια, φωτοκύτταρα)
Την ύπαρξη και τις διαστάσεις του ταμπλά και αν χρειάζεται διευκρινιστικό σχήμα
Την ύπαρξη, τις διαστάσεις και το είδος του κουτιού (Π ή Γ) καθώς και των καπακιών και αν χρειάζεται διευκρινιστικό σχήμα
Όταν κρίνεται αναγκαίο διευκρινιστικά σχέδια κάτοψης και πλάγιας όψης καθώς και του απαιτούμενου χώρου για τους οδηγούς και το τύλιγμα

Λειτουργία και χειρισμός των ρολών

Ρολά καταστηματών με κεντρικό μοτέρ

Με εσωτερικό απλό μπουτόν : Πατώντας στην άκρη του μπουτόν συνεχώς, το ρολό κινείται κατά την διεύθυνση που δείχνει το αντίστοιχο βέλος. Αφήνοντας το μπουτόν το ρολό σταματά την κίνησή του. Όταν η πόρτα φτάσει στο ανώτερο ή στο κατώτερο σημείο της σταματάει (μέσω των τερματικών του μοτέρ) αυτόματα ακόμα και αν συνεχίσουμε να πατάμε το μπουτόν κατά την ίδια κατεύθυνση.

Με εξωτερικό μπουτόν-κλειδί : Η μπουτονιέρα αυτή έχει δύο βέλη (ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω και ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω). Η μπουτονιέρα αυτή λειτουργεί με κλειδί. Γυρίζοντας το κλειδί συνεχώς προς την πλευρά που το βέλος δείχνει πάνω, το ρολό ανεβαίνει ενώ γυρίζοντας το κλειδί συνεχώς προς την πλευρά που το βέλος δείχνει κάτω, το ρολό κατεβαίνει. Αφήνοντας το κλειδί το ρολό σταματά την κίνηση του. Όταν το ρολό φτάσει στο ανώτερο ή στο κατώτερο σημείο του σταματάει (μέσω των τερματικών του μοτέρ) αυτόματα ακόμα και αν συνεχίσουμε να κρατάμε γυρισμένο το κλειδί.

Με τηλεχειριστήριο (μέσω πίνακα τηλεχειρισμού): Κάθε φορά που δίνουμε στο τηλεχειριστήριο μια στιγμιαία εντολή το ρολό ασφαλείας εκτελεί διαδοχικά τις εντολές: πάνω – stop – κάτω – stop κ.τ.λ

Με μπουτόν εντολής : Κάθε φορά που δίνουμε στο μπουτόν εντολής μια στιγμιαία εντολή το ρολό εκτελεί διαδοχικά τις εντολές: πάνω – stop – κάτω – stop κ.τ.λ.

Κλειδαριές ρολού καταστημάτων : Σε κάθε περίπτωση λειτουργίας του ρολού θα πρέπει να ελέγχουμε αν υπάρχουν έξτρα κλειδαριές στο κάτω μέρος του ρολού και να είναι ξεκλειδωμένες.

Κανόνες ασφαλείας για τον χειρισμό αυτόματων πορτών

Κρατηθείτε σε απόσταση ασφαλείας όταν η πόρτα κινείται.

Μην περάσετε ανάμεσα στο άνοιγμα της πόρτας, έως ότου η πόρτα σταματήσει την κίνησή της.

Μην επιτρέπετε παιδιά να παίζουν δίπλα στην πόρτα ή με τα τηλεχειριστήρια της.

Να κρατάτε τα τηλεχειριστήρια μακριά από παιδιά.

Σταματήστε τη λειτουργία της πόρτας αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάτι μη φυσιολογικό (παράξενους θορύβους ή απότομες κινήσεις).

Αν δεν το κάνετε έγκαιρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα.

Μην ακουμπάτε τα μέρη μιας αυτόματης πόρτας όταν λειτουργεί.

Κάνετε περιοδικούς ελέγχους σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης και επισκευών πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Μην αντιγράφετε κείμενο!